«Ένα παραμύθι ζωντανεύει»

Για παιδιά από 2 έως 3 ½ ετών
· Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι! Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016
· Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι από τη γιαγιά! Σάββατο 23 Ιανουαρίου
· Τα 7 φταρνίσματα! Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016
Τρία Σάββατα του Γενάρη, τρία διαφορετικά παραμύθια.
 Στις 17:30 στο «Σπίτι των Παραμυθιών - To Μουσείο Αλλιώς» θα ξεκινήσει το παιχνίδι, μια ώρα απελευθέρωσης, όπου όλοι μαζί ζωντανεύουμε ένα παραμύθι.