ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Νερό, Αέρας, Γή, Φωτιά


Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και οι Φίλοι του Μουσείου οργανώνουν βιβλιοπαρουσίαση των τεσσάρων τόμων των επιστημονικών συναντήσεων του κύκλου των τεσσάρων στοιχείων

Νερό, Αέρας, Γη και Φωτιά που πραγματοποιήθηκαν από το 1997 έως το 2011. Στους τόμους συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και κείμενα δύο μελών του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, της Μαρίας Βραχιονίδου«Οι καρποί της γης: το άγριο μανιτάρι και οι συμβολισμοί του στον ελλαδικό χώρο» και του Γιώργου Ευγενικού, «Η φωτιά ως γενεσιουργός αιτία ανάπτυξης της λαϊκής προφορικής παράδοσης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.