'Να σου πω... να δεις..."

Λόγος που φτάνει στο αυτί κι εικόνες ζωγραφίζει


Έξι κύκλοι ιστοριών, Εξι Κυριακές, Έξι αφηγητάδες,
λόγια φτερά που λέγονται και γίνονται αφεντάδες
Λόγος που φτάνει στο αυτί κι εικόνες ζωγραφίζει
και το αυτί το δεκτικό το χρώμα τους χαρίζει
Το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών διοργανώνει σειρά αφηγήσεων με τίτλο " Nα σου πω... να δεις... λόγος που φτάνει στο αυτί κι εικόνες ζωγραφίζει."
Εξι Κυριακές από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2013 στο Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής. (Μελιδώνη 4-6, Θησείο ).
Έξι αφηγητές, ένας κάθε Κυριακή
θα αφηγηθούν ιστορίες από τη λαϊκή προφορική παράδοση, από την παγκόσμια μυθολογία καθώς και αληθινές ιστορίες από τη σύγχρονη εποχή.