Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θεατρική έκφραση. Για παιδιά 3-6 ετών

Με χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θέματα από το δωδεκαήμερο θα συνεχιστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραμυθιού και θεατρικής έκφρασης την
Παρασκευή 4 και 11 Δεκεμβρίου 2015.
Ωρα 18:00 - 19:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ