Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης

Ανακοινώνεται η δημιουργία του νέου τμήματος της «Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης» το οποίο ξεκινάει το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμά του, τον Σεπτέμβριο του 2015. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ±1000 ώρες, εκ των οποίων οι ±600 είναι ώρες διδασκαλίας και οι ±400 ώρες είναι εφαρμογές. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν, θα πρέπει να είναι ενήλικες. Το τμήμα θα είναι ολιγομελές και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με τη διαδικασία της συνέντευξης.