Εργαστήριο - Μελέτη στην αραβική μουσική

Το «Σπίτι των παραμυθιών» - το μουσείο αλλιώς, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, οργανώνει εργαστήριο με το μουσικό Ζιαντ Ρατζάμπ που αφορά τη μελέτη των αραβικών μουσικών τρόπων (Μaqamat), στην εκμάθηση παραδοσιακού ρεπερτορίου αραβικής μουσικής και στη μελέτη των βασικότερων ρυθμικών μοντέλων της ρυθμολογίας του ρεπερτορίου αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ