Μηνιαία εκπαιδευτικά προγράμματα

Ξεκινούν τα νέα μηνιαία εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο «Σπίτι των παραμυθιών», το μουσείο αλλιώς, από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Μάρτιο 2015. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών, έχουν ως άξονα το παραμύθι και καλύπτουν τα θεματικά πεδία: «Μουσειακή αγωγή», «Συναισθηματική και κοινωνική αγωγή», «Παραμύθι και ζαχαροπλαστική», «Κίνηση – έκφραση», «Αφήγηση, γλώσσα και λαϊκή σοφία», «Παραμύθι και θεατρική έκφραση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ