Διαλέξεις από τον Γιώργο Ευγενικό στην ΑΣΟΕE

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ειδικής διδακτικής οικονομικών επιστημών», θα πραγματοποιηθούν από τον Γιώργο Ευγενικό, δύο διαλέξεις με θέματα:

Α) «Η συμβολή της λαϊκής προφορικής παράδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Γιορτής Παραμυθιών»
(Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 11:00 με 13:00)

Β) «Η αφηγηματική τέχνη ως μέσω επαγγελματικής αυτοβελτίωσης»
(Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, 11:00 με 13:00)

Η είσοδος είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί, εκτός από τους φοιτητές του πανεπιστημίου, να παρακολουθήσει τις διαλέξεις.